Wat gaan we doen

Kern van het programma Focus 2017 is dat de burger als klant centraal staat. De belangrijkste onderdelen voor 2017 zijn de volgende.

  • We maken meer gemeentelijke producten via de website toegankelijk. Doel voor 2017 is totaal 150 webformulieren. We sturen waar mogelijk op het gebruik van het digitale kanaal. We maken gebruik van landelijke voorzieningen, zoals MijnOverheid en het landelijke systeem voor verhuizingen. Voor Mijn Overheid starten we met berichten voor paspoorten en rijbewijzen. Eind 2017 worden vijf berichtsoorten via MijnOverheid aangeboden.
  • We veranderen de werkprocessen zodanig dat producten niet alleen digitaal aangevraagd kunnen worden, maar waar mogelijk ook digitaal afgehandeld. Voorbeelden van processen die we in 2017 aanpakken zijn het digitaal maken van de strippenkaart voor de minima, zelfservice voor de Stadsbank en digitaliseren van de uitkeringsspecificaties.
  • Voor de telefonische dienstverlening en de bediening aan de balies is het van belang dat in het eerste contact het juiste antwoord gegeven kan worden. Het telefoonkanaal wordt nog steeds veel gebruikt en we verwachten dat dit voorlopig niet verandert. Het Klant Contact Centrum (KCC) wordt verder ontwikkeld, onder meer doordat medewerkers breder opgeleid worden en doordat zij meer informatie beschikbaar krijgen.
  • Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in digitaal vastleggen van in- en uitgaande post en andere documenten. We hebben daarvoor een document management systeem (DMS) in gebruik genomen. In 2017 willen we informatie over zaken beter bij elkaar brengen, waardoor er beter overzicht komt voor “de zaak” bij de medewerkers én bij de bij de zaak betrokken burgers.