Vastgoedbedrijf

De afgelopen jaren is gewerkt aan het professionaliseren van het Vastgoedbedrijf en de vastgoedportefeuille van de gemeente Apeldoorn. Kernwoorden behorend bij deze professionalisering zijn; inzicht, transparantie, verzakelijking en afgeslankte vastgoed-kern-portefeuille en daarbij passende hoogwaardige vastgoedorganisatie.
Een belangrijk instrument voor deze ontwikkeling is de ontwikkeling van het MPV (Meerjarenperspectief Vastgoed). In het MPV staan we stil bij wat we aan vastgoed willen behouden en wat we willen afstoten. In 2015 is het ‘Uitvoeringskader Vastgoedbedrijf’ en het eerste MPV (2015) door de Raad vastgesteld. In 2016 is het MPV wederom opgesteld en aan de Raad aangeboden.