Bedrijfsvoering organisatie gemeente

De gemeentelijke bedrijfsvoering is erop gericht om de doelstellingen zoals die in de voorliggende Meerjaren Programma Begroting zijn geformuleerd, op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier te bereiken. Hoe we dat doen en wat de plannen zijn voor 2017 vindt u in programma 10 'Bedrijfsvoering'.
De bedrijfsvoering van onze organisatie is voor een belangrijk deel gericht op de dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. Dit hebben wij uitgewerkt in de paragraaf Dienstverlening (5.1).
Bedrijfsvoering en digitalisering zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat is temeer het geval omdat wij nu een periode van digitale transformatie doormaken. Daarom hebben wij een 'I-visie' opgesteld, waarin wij onze plannen schetsen voor de digitale dienstverlening en de transformatie van de organisatie.  
Sinds 2013 neemt Apeldoorn deel aan ‘Vensters voor bedrijfsvoering’. Dit online meetinstrument geeft inzicht in de wijze waarop Apeldoorn met haar bedrijfsvoering presteert ten opzichte van andere gemeenten. Deze benchmark levert daarmee waardevolle stuurinformatie op voor mogelijke bijsturing op onderdelen van de bedrijfsvoering.