1. Samenvattend overzicht voorstellen nieuw beleid
In onderstaand overzicht zijn de voorstellen tot beschikbaarstelling van extra budgetten opgenomen. De toelichtingen zijn opgenomen bij de betreffende programma's van de MPB.

Nr.

Eenheid

Port.

Progr.

Bron*

Omschrijving

houder

2017

2018

2019

2020

EXPLOITATIELASTEN

Veiligheid en handhaving

1

RL/JZW

JK

5

M6

Veilig fiets verkeer (contact met scholen)

- pm

- pm

- pm

- pm

2

RL

NS

9

CWP

Handhaving in het fysieke domein

-273

-273

-273

-273

(bouwen en ruimtelijke ordening)

3

V&R

JB

2

CWP

Integrale veiligheid team THOR

(uitbreiding capaciteit)

-160

-160

-160

-160

in combinatie met M4 en M5 VJN

- idem lastenverschuiving van RBB naar AD

-150

-150

-150

-150

Openbare ruimte/infrastructuur

6

RL

JK

3

M7

Opheffing RBB en opnemen bij taakveld parkeren

-632

-798

-836

-837

- idem vrijval

68

7

RL

NS/MS

9

CWP

Implementatie omgevingswet

-175

-350

-300

-pm

8a

RL

DC

3

CWP

Start met revitalisering openbare ruimte in

-pm

-pm

-pm

wijken ouder dan 40 jaar

8b

RL

DC

3

M7 VJN

Toekomstplan openbare ruimte (Groene blaadjes)

-250

-250

-pm

10

PV&G

MS

9

CWP

Binnenstad (herinrichting Beekstraat,

Marktstraat en Marktplein)

-130

-170

-50

-50

Cultuur en sport

14

RL

DC

8

CWP

Sprankelend cultuuraanbod

-470

-470

-470

-470

15

RL

DC

8

CWP

"In Apeldoorn kan meer!" Cultureel

topprogramma

0

-125

0

0

16

JZW

NS

8

M23 VJN

Plan sportaccommodaties Apeldoorn

-25

-49

-49

-49

Duurzaamheid

17

RL

MS

4

A15/M17

Goed gedrag wordt beloond (omgaan met afval)

0

0

0

0

18

RL

MS

4

nieuw

Weeffouten OVIJ

-150

-150

-150

-150

19

RL

JK

9

CWP

Clean Tech 2 (politieke ambitie doorontwikkeling)

-125

-125

-125

-pm

20

RL

MS

4

CWP

Apeldoorn energieneutraal ( i.c.m. M13 +M14)

-600

-700

-800

-900

- pm

- pm

- pm

- pm

Organisatie-ontwikkeling

23

FIN

JK

10

nieuw

Adequate uitvoering interne controle eenheid

Financiën

- pm

- pm

- pm

- pm

24

Organ

JK

10

nieuw

Groot onderhoud stadhuis

-100

-100

-100

-100

-pm

-pm

-pm

-pm

- idem vrijval reserve onderhoud stadhuis

2.000

26

RL/INF

NS/DC

10

nieuw

Schoning en digitalisering bouwarchief

0

0

-250

-200

Digitale dienstverlening en transformatie organisatie

22

INF/Organ

DC/JK

10

CWP

Digitale dienstverlening en transformatie

organisatie

-1.630

-1.780

-1.880

-1.830

- idem vrijval reserve mobiliteit

1.000

Toerisme, economie, marketing en evenementen

28

POW

MS

9

M40

Marktgelden

0

0

0

0

29

RL

MS

9

CWP

Uitvoering ambitie Toeristisch Toplandschap

-pm

- idem mogelijke dekking uit toeristenbelasting

pm

30

POW/S&R

NS

1

CWP

De levendige stad (evenementenbeleid)

-275

-275

-275

-275

31

RL

MS

9

CWP

Sterke toekomstige economie'

- ontwikkelbudget

-100

-100

-100

-100

- extra formatie

-125

-125

-125

-125

Overig

33

GRIFFIE

1

M3a VJN

Versterken positie van de raad

-35

-35

-35

-35

- pm

- pm

- pm

- pm

34a

RL

MS

9

M12 VJN

Bijdrage toren Trapjesberg

-25

35

JZW

NS

9

M26 VJN

Toekomstbestendig wonen voor senioren

0

0

0

0

36

PV&G

MS

9

M29 VJN

Maatregelen 'Politiehuisje'

- pm

- pm

- pm

- pm

INVESTERINGEN (deels)

Openbare ruimte/infrastructuur

37

RL

JK

3

CWP

Uitvoeren van de (verkeers)mobiliteitsvisie

- exploitatie-uitgaven

-303

-138

-88

-25

- kapitaallasten

-36

-162

-288

-346

Cultuur en sport

38

RL

DC

8

CWP

Gebouwen cultuurkwartier

- kapitaallasten

-46

-92

-92

-92

38a

PV&G

MS

10

nieuw

Ambitie Werkgebouw Noord

- pm

- pm

RELATIE MET SOCIAAL DOMEIN

Vluchtelingen, bijstand en participatie

40

JZW

JB/PB/

1

CWP

Integratie/accommodatie statushouders

0

0

0

0

JK

en vluchtelingen (ten laste van rijksbudget)

41

JZW

PB

7

M20a VJN

Wervingscampagne vrijwilligersorganisatie

-25

0

0

0

- idem dekking reserve sociaal domein

25

0

0

0

42

JZW

PB

1

M2 VJN

Onderzoek integratie statushouders

0

0

0

0

43

JZW

PB

7

M18 VJN

Hantering normtarief bij berek. eigen bijdragen

0

0

0

0

44

JZW

PB

7

M22 VJN

Uitstapprogramma prostitutie

- pm

- pm

- pm

- pm

- idem dekking tlv. reserve sociaal

domein/veiligheid

pm

pm

pm

pm

Totaal

-2.747

-6.577

-6.596

-6.167

CWP = collegewerkprogramma