Overzicht van verbonden partijen

In de begrotingsprogramma’s gaan wij in op de bijdrage van de verbonden partijen aan de doelstellingen van de gemeente. Via een link kunt u inzoomen op het uitgebreide format dat per verbonden partij is gemaakt. In deze paragraaf beperken wij ons daarom tot een resumé van alle verbonden partijen.

Prg.

Verbonden partij

Wat

Bestuurlijk belang of aandelen belang

Portefeuillehouder(s)

1.

Bank Nederlandse Gemeenten

DLN

0,24% aandelen

D.H. Cziesso

1.

NV Luchthaven Teuge

DLN

54,62% aandelen

D.H. Cziesso

1.

Alliander NV

DLN

0,043% aandelen

D.H. Cziesso

1.

Vitens

DLN

1 aandeel

D.H. Cziesso

1.

Leisurelands (RGV)

DLN

16% aandelen

D.H. Cziesso

1.

Regio Stedendriehoek

GR

DB lid

J.G. Kruithof

1.

Tribuut

GR

AB lid

D.H. Cziesso

2.

Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland/GHOR

GR

DB lid

J.C.G.M. Berends

4.

Circulus-Berkel BV

DLN

35,6% aandelen

D. H. Cziesso

4.

Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ)

GR

DB lid

M.J.P. Sandmann

6.

Felua-groep

GR

DB lid

J.G. Kruithof

7.

Accres Apeldoorn BV

DLN

100% aandelen

D.H. Cziesso

7.

GGD Noord- en Oost-Gelderland

GR

DB lid

P. Blokhuis

7.

Vervoerscentrale Stedendriehoek

GR

DB lid

P. Blokhuis

8.

NV Orpheus theater/congrescentrum

DLN

72,7% aandelen

M.J.P. Sandmann

9.

Veldekster

PPS

25% deelname

M.J.P Sandmann

9.

Wegener

PPS

33 1/3% deelname

M.J.P. Sandmann

9.

Kanaalzone Zuid (Schatkamer van Zuid)

PPS

33 1/3% deelname

D. H. Cziesso

* DLN=deelneming, GR=gemeenschappelijke regeling, PPS=publiek private samenwerking