Omvang weerstandscapaciteit

weerstandscapaciteit AD einde jaar (*€1000)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Algemene reserve

23.646

18.564

9.901

9.176

9.231

9.286

9.613

9.974

17.597

25.208

Reserve inlopen tekort grondexploitatie

-46.178

-41.325

-36.308

-31.119

-17.443

-10.889

-5.352

97

0

0

Reserve Sociaal Domein

14.200

14.200

14.200

14.200

14.200

14.200

14.200

14.200

Egalisatiereserve bouwleges

-1.465

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Egalisatiereserve begraafplaatsen

-229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Buffervermogen

-24.226

-22.761

-12.207

-7.743

5.988

12.597

18.461

24.271

31.797

39.408

Ruimte in de begroting

0

1.500

500

863

0

500

500

1.000

1.000

1.000

Weerstandscapaciteit AD

-24.226

-21.261

-11.707

-6.880

5.988

13.097

18.961

25.271

32.797

40.408