Weerstandsvermogen

We zien, dat onze weerstandscapaciteit toeneemt en de omvang van de risico's van onze gemeente ongeveer gelijk blijft. Ten opzicht van de jaarrekening 2015 is het weerstandsvermogen 2017 dan ook verbeterd van -0,62 naar + 0,29. In 2020 zal het weerstandsvermogen groter worden dan 1.