Onderwijshuisvesting (Eenheid Jeugd, Zorg & Welzijn)

De schoolbesturen zijn juridisch eigenaar van de meeste schoolgebouwen. Zij gaan over het onderhoud en de instandhouding van de scholen. Het buitenonderhoud van de schoolgebouwen die vallen onder de verantwoordelijk van het primair onderwijs ligt sinds 2015 ook bij de schoolbesturen. De gemeente houdt een gedeelde verantwoordelijkheid met de schoolbesturen waar het gaat om algehele aanpassing, uitbreiding en (ver)nieuwbouw. In 2015 is hiervoor de kadernota onderwijshuisvesting 2016-2019 vastgesteld door de gemeenteraad. Gedeeltelijk komen keuzes om te investeren in onderwijshuisvesting tot stand vanuit onderwijskundige (beleids)ontwikkelingen die plaatsvinden, bijvoorbeeld het passend onderwijs.