Lokale lastendruk 2016

Uit onderstaande grafieken blijkt dat de totale woonlasten van een éénpersoonshuishouden in Apeldoorn in 2016 beduidend lager liggen dan die van omliggende gemeenten van vergelijkbare grootte. De totale woonlasten van een meerpersoonshuishouden in Apeldoorn in 2016 zijn ongeveer gelijk aan de woonlasten in Ede en Amersfoort en aanzienlijk lager dan de woonlasten van Nijmegen en Arnhem. Momenteel is nog niet duidelijk welke tarieven volgend jaar in de omliggende gemeenten gaan gelden.
De bedragen zijn overgenomen uit de COELO Atlas van de lokale lasten 2016.
Kanttekening hierbij is, dat COELO bij de berekening van de berekening van de afvalstoffenheffing onvoldoende rekening houdt met DIFTAR.