OnderdeelBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2017Baten 2017Saldo 2017Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020
0.10 Mutaties reserves639639980961873
4.1 Openbaar basisonderwijs-33458
4.2 Onderwijshuisvesting16.951862-16.089-16.713-17.134-17.709
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken8.2054.089-4.116-4.210-4.311-4.409
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie4.961802-4.159-4.165-4.217-4.242
6.2 Wijkteams2.692203-2.489-2.540-2.592-2.645
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-35.105-35.105-35.856-36.224-36.621
6.82 Geëscaleerde zorg 18-810-810-819-827-827
7.1 Volksgezondheid2.482-2.482-2.531-2.581-2.633
Saldo van baten en lasten na bestemming71.2036.595-64.608-65.850-66.920-68.205