3.1 Totaal overzicht van baten en lasten

(x € 1.000)

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Programma

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

1.

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

336.330

328.139

35.218

362.329

327.111

2.

Veiligheid

-16.524

-14.948

13.796

935

-12.861

3.

Openbare ruimte

-43.909

-40.088

40.597

18.171

-22.426

4.

Milieu

-4.798

-2.966

20.750

18.978

-1.772

5.

Jeugd en onderwijs

-75.555

-73.563

71.208

5.955

-65.253

6.

Apeldoorn activeert

-60.014

-59.557

97.695

51.593

-46.102

7.

Maatschappelijke ondersteuning

-93.732

-97.508

106.348

9.649

-96.699

8.

Cultuur, erfgoed evenementen en sport

-28.199

-24.457

32.758

8.249

-24.509

9.

Door! met de buitenstad

-8.760

-15.004

62.450

54.916

-7.534

10.

Bedrijfsvoering

0

0

53.249

6.884

-46.365

Subtotaal programma's

4.839

48

534.069

537.659

3.590

(x € 1.000)

Rekening 2015

Begroting 2016

Begroting 2017

Programma

Saldo

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Toevoegingen en onttrekkingen reserves

1.

Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken en financiën

-4.783

-10.515

14.310

5.683

-8.627

2.

Veiligheid

1615

3.

Openbare ruimte

8.047

3.967

17.224

17.180

-44

4.

Milieu

907

-786

18.459

18.007

-452

5.

Jeugd en onderwijs

-1330

918

639

639

6.

Apeldoorn activeert

3070

1196

1.199

1.199

7.

Maatschappelijke ondersteuning

213

457

457

8.

Cultuur, erfgoed evenementen en sport

-632

100

100

100

9.

Door! met de buitenstad

-242

5072

100

3.276

3.176

10.

Bedrijfsvoering

0

3.879

3.841

-38

Totaal mutaties reserves

6.865

-48

53.972

50.382

-3.590

Saldo na bestemming

11.704

0

588.041

588.041

0