Overzicht jaarlijks terugkerende arbeidskosten

Eenheid

Loonkosten,

Totaal

Loonsom

uitkeringen,

aantal

per

vergoedingen

fte's

fte

in €

in €

Huidig personeel

Raadsleden

1.074.575

Bestuur (incl lasten APPA)

1.086.297

Griffie

758.870

9,31

81.511

Organisatie-eenheden

Directieraad

443.071

3,00

147.690

Strategie en Regie

1.751.507

17,24

101.596

Publiek, Ondernemen en Wijken

5.277.709

85,99

61.376

Shared Service Center

4.148.579

72,21

57.452

Ruimtelijke Leefomgeving

8.623.259

107,51

80.209

Jeugd, Zorg en Welzijn

7.231.713

108,15

66.867

Werkplein Activerium

13.067.137

208,21

62.759

Beheer en Onderhoud

9.520.247

181,12

52.563

Vastgoed en Grond

2.665.855

33,01

80.759

Veiligheid en Recht

4.275.916

63,28

67.571

Projecten

5.283.982

63,70

82.951

Personeel, Communicatie en Bestuursondersteuning

3.876.182

54,73

70.824

Financiën en Control

4.786.299

61,51

77.813

Informatievoorziening

5.794.107

76,32

75.919

Totaal huidig personeel

79.665.305

1.140,92

Voormalig personeel

Uitkeringen wethouders

76.651

Pensioenen wethouders

210.757

Wachtgeld en WW-uitkeringen (totale concern)

548.374

Totaal voormalig personeel

835.782

Totaal personele lasten

80.501.087

1.140,92