Overzicht kapitaallasten en nieuwe investeringen

Bedragen * € 1.000

Balans

Omschrijving

Eenheid

Boekwaarde

Vermeerdering

Vermin-

Af-

Boekwaarde

Rente*

Totaal

nr.

1-1-2017

(investering)

deringen

schrijving

31-12-2017

kapitaallasten

B0101a

Gronden en terreinen

39.440

27

39.414

789

815

B0101b

Strategische gronden

29.480

29.480

590

590

B0102

Woonruimten

759

4

755

15

19

B0103

Bedrijfsgebouwen

397.427

6.435

11.923

391.938

8.015

19.939

Specificatie vermeerdering:

- Huisvesting scholen

JZW

4.540

130

4.410

102

232

- Theehuis Berg en Bos

VG

645

19

626

10

28

- Verduurzaming

VG

650

0

650

11

11

- 2e computerruimte

IV

600

54

546

6

59

B0104

Grond- weg- en waterbouwk.werken

58.471

8.958

3.144

64.285

1.248

4.391

Specificatie vermeerdering:

- Diverse (riolerings)werkzaamheden

RL/BO

150

34

116

38

72

- Beken en sprengen

RL

960

59

901

67

126

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

5.648

79

5.569

52

131

- Klimaat adaptie

RL

2.200

22

2.178

26

49

B0105

Vervoermiddelen

7.694

998

1.246

7.446

163

1.409

Specificatie vermeerdering

- Routine investeringen

998

57

941

9

66

B0106

Machines/apparaten/installaties

18.454

2.369

2.977

17.847

390

3.367

Specificatie vermeerdering:

- Automatisering

IV

814

72

742

8

80

- Huisvesting

SSC

219

8

211

2

10

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

1.236

17

1.220

11

28

- Verduurzaming

VG

100

7

93

7

14

B0107

Overige materiële vaste activa

8.557

640

1.142

8.055

177

1.320

Specificatie vermeerdering:

- Inrichting

SSC/POW

109

5

104

1

6

- Routine investeringen

IV

215

19

196

2

21

- Investeringen maatschappelijk nut

BO

316

5

312

3

8

Totaal materiële activa

560.283

19.400

0

20.463

559.220

11.387

31.850

* exclusief bouwrente en

nieuw beleid