Bijlage

Doorrekening Algemene reserve

Doorrekening Algemene reserve

Algemene reserve

Stand per 01-01-2017

9.175.606

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2017

55.000

Stand per 01-01-2018

9.230.606

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2018

55.000

Stand per 01-01-2019

9.285.606

Bijdrage aan/van de Algemene Dienst 2019

327.000

Stand per 01-01-2020

9.612.606

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.302.000

Dekking Huis van de Stad uit AR

-1.796.000

Besparing Huis van de Stad

300.000

Bijdrage van de Algemene Dienst 2020

555.000

Stand per 01-01-2021

9.973.606

Besparing Huis van de Stad

300.000

Bijdrage van AR inlopen tekort grondexploitatie

98.897

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.114.000

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2021

555.000

Stand per 01-01-2022

17.597.138

Besparing Huis van de Stad

270.000

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.030.000

Bijdrage uit afgeloste AR inlopen tekort grondexploitatie

5.555.635

Bijdrage van de Algemene Dienst 2022

755.000

Stand per 31-12-2022

25.207.773

Algemene reserve inlopen tekort grondexploitatie

Stand per 01-01-2017

-31.119.504

Rente 2017 2%

-622.390

Storting annuiteit grondbedrijf 2017

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

3.688.000

Extra aflossing vrijval reserves

5.055.000

Stand per 01-01-2018

-17.443.259

Rente 2018 2%

-348.865

Storting annuiteit grondbedrijf 2018

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

1.347.000

Stand per 01-01-2019

-10.889.489

Rente 2019 2%

-217.790

Storting annuiteit grondbedrijf 2019

5.555.635

Bijdrage uit netto vrije ruimte

200.000

Stand per 01-01-2020

-5.351.644

Rente 2020 2%

-107.033

Storting annuiteit grondbedrijf 2020

5.555.635

Stand per 01-01-2021

96.958

Rente 2021 2%

1.939

Storting annuiteit grondbedrijf

Bijdrage aan algemene reserve

-98.897

Stand per 01-01-2022

0

Rente 2022 2%

Storting annuiteit grondbedrijf

Stand per 31-12-2022

0