Financiële uitwerking

Met de hierna toe te lichten financiële uitwerking, werken we toe naar de voornoemde ijkpunten.
We keren in eerste instantie terug naar de ‘vrij ruimte’ die ontstaat door het niet instellen van een kapitaallastenreserve en de bestemming die we daaraan hebben gegeven. In verband met de  doorrekening van de Algemene Reserves, nemen we een tijdreeks op tot en met 2022.