Verlenging fasering verdeelmodel VNOG

Het nieuwe verdeelmodel voor de bekostiging van de VNOG levert voor Apeldoorn een voordeel op van structureel € 0,8 miljoen. In de VJN is dit verwerkt, waarbij conform het voor stel van het Dagelijks Bestuur is uitgegaan van een gefaseerde invoering van dit model van drie jaar.
Op 23 juni jl. heeft het Algemeen Bestuur van de VNOG, in afwijking van het voorstel van het Dagelijks Bestuur, in meerderheid besloten tot verlenging van de gefaseerde invoering met één jaar (van 3 naar 4 jaar). Dat leidt t.o.v. de pré-BBB van de VJN tot een nadeel van € 40.000 in 2017, oplopend tot € 160.000 in 2020.