Extra opbrengsten uit verkoop van vastgoed

Uit een recente prognose voor het afstoten van vastgoed is gebleken dat – nu in de afgelopen periode de volledige taakstelling is gehaald - in 2017 en 2018 extra netto-opbrengsten zijn te verwachten. Het gaat hierbij om panden zonder maatschappelijk huurders en leegstaande panden met een lage of geen boekwaarde. Voor beide jaren wordt het potentieel verkoopresultaat ingeschat op € 1,3 miljoen. Gelet op de ervaringen in de afgelopen jaren hanteren we hierbij een risicomarge van 50%. Daarom nemen wij zowel in 2017 als in 2018 een extra opbrengst op van € 650.000.
Tot zover de toelichtingen op de verschillen tussen de pré-BBB van de VJN en de huidige primaire BBB-uitkomst.