Financiële ijkpunten

Allereerst duiken we kort de historie in om het belang van de eigen vermogenspositie te benadrukken.
In 2008 kondigde de economische crisis zich aan. Vervolgens werd onze gemeente geconfronteerd met de tekorten van het grondbedrijf. In de Zomernota 2012 hebben we de basis gelegd voor financieel herstel van de gemeente met als speerpunten:

  • Bezuinigingen;
  • Geen nieuwe investeringen, behoudens gefinancierd door derden;
  • Prioriteit bij het wegwerken van achterstanden;
  • Terugbrengen van de schuldenlast;
  • Beheersing  van de risico’s van het grondbedrijf;
  • Voldoende Algemene Reserve (€ 15 miljoen) om de risico’s van de gemeente op te vangen    (weerstandsvermogen ≥ 1).

Het tekort van het Grondbedrijf van oorspronkelijk € 190 miljoen is met allerlei maatregelen, waaronder opheffing van tal van bestemmingsreserves (waardoor we ingeteerd hebben op ons eigen vermogen), uiteindelijk teruggebracht naar een tekort van afgerond € 50 miljoen. Dat tekort wordt ingelopen door de 10-jarige annuïteit inlopen tekort grondexploitatie, die eindigt per eind 2022. Als gevolg van deze annuïteit wordt de Algemene Dienst tot die periode belast met jaarlijks € 5,55 miljoen. Zonder de inzet van het eigen vermogen zou deze belasting aanzienlijk hoger zijn geweest, met extra substantiële structurele bezuinigingsmaatregelen tot gevolg.
De fase van het financieel herstel tot nu toe, is er vooral op gericht om zonder verscherpt toezicht van de Provincie verder te kunnen. Echter om tot een duurzame houdbare financiële situatie te komen is er meer nodig.