Structurele opvangbuffer voor toekomstige ontwikkelingen

In de doorrekeningen tot nu toe is een opvangbuffer voor toekomstige ontwikkelingen verdisconteerd van € 1,5 miljoen in 2018, oplopend tot € 2 miljoen in 2019 en verdere jaren. Gelet op ons beleid tot versterking van de eigen vermogenspositie, hebben wij deze reeks bijgesteld tot € 0,5 miljoen in 2018, € 0,5 miljoen in 2019  en € 1 miljoen in 2020 en verdere jaren.