OnderdeelBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2017Baten 2017Saldo 2017Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020
1.1 Crisisbeheersing en brandweer10.942316-10.626-10.594-10.560-10.408
1.2 Openbare orde en veiligheid2.833619-2.214-2.258-2.303-2.343
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)21-21-21-22-22
Saldo van baten en lasten na bestemming13.796935-12.861-12.873-12.885-12.773