OnderdeelBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2017Baten 2017Saldo 2017Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020
0.8 Overige baten en lasten175-175-263-351-439
0.10 Mutaties reserves17.22417.180-441.467-423-785
0.63 Parkeerbelasting4353.9013.4663.3143.6653.697
1.2 Openbare orde en veiligheid244-244-247-249-251
2.1 Verkeer en vervoer13.965872-13.093-13.426-13.870-14.646
2.2 Parkeren3.414-3.414-5.223-4.033-4.075
2.5 Openbaar vervoer91-91-93-94-95
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie12.834504-12.330-12.548-12.582-13.514
7.2 Riolering8.26911.2462.9773.1423.3713.769
7.5 Begraafplaatsen en crematoria1.1621.647485503519496
Saldo van baten en lasten na bestemming57.81335.350-22.463-23.374-24.047-25.843