OnderdeelBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2017Baten 2017Saldo 2017Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020
0.10 Mutaties reserves18.45918.006-453-745-1.054-1.334
7.3 Afval15.42818.6903.2623.5833.9194.229
7.4 Milieubeheer5.319288-5.031-5.123-5.264-5.402
Saldo van baten en lasten na bestemming39.20636.984-2.222-2.285-2.399-2.507