OnderdeelBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2017Baten 2017Saldo 2017Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020
0.10 Mutaties reserves1.1991.1991.2011.2041.204
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen596293-303-309-317-324
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken1.5071.492-15-15-16-16
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie1875-182-184-188-190
6.3 Inkomensregelingen65.49249.053-16.439-16.350-16.644-16.836
6.4 Begeleide participatie21.873-21.873-20.340-19.351-18.244
6.5 Arbeidsparticipatie5.744229-5.515-6.137-6.463-6.745
6.7 Vervalt2.155-2.155-2.209-2.264-2.319
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+143519376378380382
Saldo van baten en lasten na bestemming97.69752.790-44.907-43.965-43.659-43.088