OnderdeelBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2017Baten 2017Saldo 2017Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020
0.10 Mutaties reserves457457
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie17.2082.626-14.582-14.153-14.330-14.450
6.2 Wijkteams11.295-11.295-11.440-11.585-11.683
6.5 Arbeidsparticipatie184-184-188-191-196
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)3.2544.3671.1131.0931.0721.005
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+23.1683-23.165-23.469-23.686-23.943
6.81 Geëscaleerde zorg 18+48.5372.652-45.885-47.991-49.530-49.970
7.1 Volksgezondheid2.698-2.698-2.620-2.672-2.723
Saldo van baten en lasten na bestemming106.34410.105-96.239-98.768-100.922-101.960