OnderdeelBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2017Baten 2017Saldo 2017Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020
0.10 Mutaties reserves100100
5.1 Sportbeleid en activering1.744-1.744-1.728-1.758-1.794
5.2 Sportaccommodaties11.3714.420-6.951-6.989-6.887-6.957
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie11.3842.717-8.667-8.988-9.018-9.176
5.4 Musea2.2131.112-1.101-1.114-1.127-1.134
5.5 Cultureel erfgoed665-665-576-588-602
5.6 Media5.380-5.380-5.473-5.581-5.694
Saldo van baten en lasten na bestemming32.7578.349-24.408-24.868-24.959-25.357