OnderdeelBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2017Baten 2017Saldo 2017Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020
0.10 Mutaties reserves1003.2773.1772.3761.9041.829
3.1 Economische ontwikkeling1.84515-1.830-1.858-1.885-1.789
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur17.06017.000-60-65-67-99
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen252427175179179180
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie709-709-847-861-876
8.1 Ruimtelijke ordening4.689570-4.119-3.530-2.966-2.915
8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)33.06933.000-69-68-66-36
8.3 Wonen en bouwen4.8283.905-923-1.131-1.176-852
Saldo van baten en lasten na bestemming62.55258.194-4.358-4.944-4.938-4.558