OnderdeelBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2017Baten 2017Saldo 2017Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020
0.4 Overhead53.2506.886-46.364-50.384-51.476-51.792
0.10 Mutaties reserves3.8783.844-34-59-59-85
Saldo van baten en lasten na bestemming57.12810.730-46.398-50.443-51.535-51.877