OnderdeelBegrotingMeerjarenbegroting
Lasten 2017Baten 2017Saldo 2017Saldo 2018Saldo 2019Saldo 2020
0.1 Bestuur9.538139-9.399-9.067-9.198-9.392
0.2 Burgerzaken4.0323.250-782-909-1.600-1.208
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden1.9291.478-451-530-1.164-1.175
0.5 Treasury17.06219.1442.0822.8263.1714.252
0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen Gemeentefonds283.705283.705288.542292.108295.115
0.8 Overige baten en lasten-653.0223.0872.8312.8072.241
0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)
0.10 Mutaties reserves14.3105.683-8.627-7.245-6.711-8.401
0.61 OZB Woningen1.38210.7049.3229.92310.42810.910
0.62 OZB n iet-woningen37.69337.69339.13040.52841.963
0.64 Belastingen overig2361.5371.3011.3191.3261.322
3.4 Economische promotie1.0591.659600608613600
5.3 Cultuur presentatie, -productie en -participatie50-50-51-52-53
Saldo van baten en lasten na bestemming49.533368.014318.481327.377332.256336.174